Hvorfor Valgte YX Danmark A/S IBM FSFC ?

Hvorfor Valgte YX Danmark A/S IBM FSFC ?

”Business continuity”, altså evnen til at kunne drive virksomhed, selvom der sker uventede ting, som f.eks. IT-nedbrud, har været et fokus punkt hos YX
Danmark A/S.
Gennem mange år benyttede vi en ren software løsning til at spejle data fra vores IBM i platform.
Men grundlæggende, havde vi ikke en god mavefornemmelse for, at vi nemt og hurtigt kunne køre vores produktion på spejlserveren. Efter flere forsøg på at
teste dette system, kom vi til den konklusion at vi ”regnede med og håbede på”, at vi i en katastrofe situation ville kunne benytte vores backup og det
spejlede data.
At regne med og håbe på, er ikke nok for os. Derfor bad vi Plan B om, at fortælle os hvilke muligheder de kunne anbefale. Kravet fra YX Danmarks A/S side
var det skulle være enkelt, pålideligt og til at teste.
Spejling af data (SAN til SAN) på hardware niveau var på forhånd vores favorit løsning.
Med den nye løsning er det mig en stor glæde, at være sikker på at vi hurtig, enkelt og sikkert kan køre vores IBM i videre på vores spejlede SAN og reserve
server, og tilbage igen. Det giver også en utrolig god fornemmelse, at succesfuldt kunne teste dette løsning.
Og for første gang med overbevisning i stemmen kunne fortælle direktionen at kravet om ” ”Business kontinuitet” er der helt styr på. I kan være helt rolige!
Så jeg kan bestemt anbefale andre virksomheder at gå den vej og I er meget velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål til vores valg af løsning og
leverandør.
Tekniske spørgsmål er I bedst tjent med at stille Plan B.

 

Med venlig hilsen
Brian Wolter
YX Danmark A/S